Skip to main content

Okoljska biotehnologija · Umweltbiotechnologie

Gabriele Berg

Professorin für Plant Microbiome Management, Universität Potsdam
Professorin für Umweltbiotechnologie, TU Graz

Habilitation: Mikrobiologie, Universität Rostock
Dissertation: Dr., Mikrobiologie, Phytomedizin, Universität Rostock

Gabriele Berg

Professorin für Plant Microbiome Management, Universität Potsdam
Professorin für Umweltbiotechnologie, TU Graz

Habilitation: Mikrobiologie, Universität Rostock
Dissertation: Dr., Mikrobiologie, Phytomedizin, Universität Rostock

 

©Lunghammer, TU Graz

Zu Gast in dieser Episode der Infinite Storyscapes ist Frau Gabriele Berg. Frau Berg ist 2005 an die TU Graz berufen worden und forscht und lehrt am Institut für Umweltbiotechnologie, das sie auch leitet. In ihrer Heimatstadt, in Potsdam, baut sie derzeit ein Zentrum für Mikrobiom-Management auf.

»Wir sind noch ganz am Anfang der Entdeckung der Mikrobiome«, sagt Frau Berg, »über Jahrhunderte waren Mikroorganismen als Krankheitserreger gefürchtet, jetzt sieht man in ihnen das Potenzial für die Gesundheit.« Heute weiß man, dass diese Gemeinschaft von Mikroorganismen, das Mikrobiom es ist, das alle verbindet und wie bedeutend die Vielfalt der Mikroorganismen für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen ist. Als Frau Berg in den 1990ern promovierte, war die Erforschung des Mikrobioms noch ein wenig beachtetes Thema – heute spielt die mikrobielle Ökologie sowohl hinsichtlich nachhaltiger Lebensmittelproduktion als auch in der Medizin eine sehr bedeutende Rolle – und Frau Gabriele Berg hat mit ihrer Forschungsarbeit wesentlich dazu beigetragen.

Was hat sie als Jugendliche so begeistert, dass sie sich für ein Studium der Biologie entschieden hat?
Was für Möglichkeiten hatte sie in der damaligen DDR?
Im Vergleich von Potsdam und Graz heute – wo sieht sie Gemeinsamkeiten? Wo Unterschiede?
Wo treffen wir auf Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit?
Was sind in Zukunft die Herausforderungen aus ihrer Sicht, in ihrem Forschungsbereich?

Hören Sie Renate Rogi-Kohlenprath im Gespräch mit Gabriele Berg.

Gostja v tej epizodi Infinite Storyscapes je gospa Gabriele Berg. Gospa Berg je od leta 2005 zaposlena na Tehnični univerzi v Gradcu in raziskuje ter poučuje na Inštitutu za okoljsko biotehnologijo, ki ga tudi vodi. V domačem Potsdamu trenutno postavlja Center za upravljanje mikrobioma. Mikrobiom je skupnost mikroorganizmov, ki obstajajo na določeni živalski ali rastlinski vrsti ali v oz. na živih organizmih.

»Še vedno smo na samem začetku odkrivanja mikrobioma,« pravi gospa Berg. »Stoletja so se mikroorganizmov bali kot patogenov, zdaj se nanje gleda kot na potencial za zdravje.« Danes vemo, da je to skupnost mikroorganizmov, mikrobiom, tisto, kar vse povezuje in vemo, kako pomembna je raznolikost mikroorganizmov za zdravje ljudi, živali in rastlin. Ko je gospa Berg doktorirala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, so bile raziskave mikrobioma še vedno malo opažena tema – danes ima mikrobna ekologija zelo pomembno vlogo tako v smislu trajnostne proizvodnje hrane kot v medicini – in gospa Gabriele Berg je k temu pomembno prispevala s svojim raziskovalnim delom.

Kaj jo je kot najstnico tako navdušilo, da se je odločila za študij biologije?
Kakšne možnosti je imela v nekdanji Vzhodni Nemčiji?
Če danes primerja Potsdam in Gradec – kje vidi podobnosti? Kje so razlike?
Kje najdemo rezultate njenega raziskovalnega dela?
Kakšni so z njenega vidika prihodnji izzivi na njenem raziskovalnem področju?

Poslušajte Renate Rogi-Kohlenprath v pogovoru z gospo Gabriele Berg.

Pogovor z slovenskimi podnapisi: