Skip to main content

20. stoletje | 20. Jahrhundert

Jerneja Jezernik

Urednica, lektorica, pisateljica in prevajalka
Redakteurin, Lektorin, Autorin, Übersetzerin


Prof. slovenščine in nemščine
Professorin für Slowenisch und Deutsch

Jerneja Jezernik

Urednica, lektorica, pisateljica in prevajalka
Redakteurin, Lektorin, Autorin, Übersetzerin

Prof. slovenščine in nemščine
Professorin für Slowenisch und Deutsch

©Tatjana Splichal

Z Jernejo Jezernik se pogovarja Katarina Wakounig-Pajnič

Das Gespräch wurde transkribiert und übersetzt. Lesen Sie das Interview auf Deutsch.

Besedi svetovljanka in pisateljica na novo postavljeni spominski plošči Almi Maximiliani Karlin v Celju sta Jerneji Jezernik že kot srednješolki vzbudili radovednost. Kdo je bila ta ženska? Kdo se je še spomni?
Več kot dvajset let se Jerneja Jezernik posveča raziskovanju življenja in dela izjemne pisateljice in svetovne popotnice. 

Alma Karlin je tako kot gospa Jezernik odraščala v Celju, slabo stoletje pred njo. Dokazano je, da se je bila Alma kot mladostnica redno zdravila pri ortopedu v Gradcu, kasneje pa je v tridesetih letih 20. stoletja predavala tudi v naši regiji. 
 
Leta 1908, ko je bila stara 19 let, je z mamo potovala po Evropi, kjer sta obiskali severno Italijo, Švico, Pariz, London, Bruselj in Nemčijo. Istega leta se je preselila v London in študirala jezike. Na Royal Society of Arts in Londonski gospodarski zbornici je opravila izpite iz angleščine, francoščine, italijanščine, španščine, danščine, švedščine, norveščine in ruščine. Leta 1918 se je po dveh letih bivanja v Skandinaviji vrnila v rodno Celje, kjer je ustanovila jezikovno šolo.

Zakaj je Alma M. Karlin leta 1919, pred več kot 100 leti, sama potovala po svetu? Kakšen vpliv so nanjo imeli njeni starši in čas, v katerem je živela? Kako jo je v času njenega življenja dojemala javnost? Kaj je naredilo Almo M. Karlin za ako posebno, izjemno osebnost? Kaj se lahko danes od nje naučimo?

Die Worte Weltbürgerin und Schriftstellerin auf der neu aufgestellten Gedenktafel an Alma Maximiliane Karlin in Celje weckten die Neugierde Jerneja Jezerniks schon als Gymnasiastin. Wer war diese Frau? Wer kann sich noch an sie erinnern?
Seit mehr als zwanzig Jahren widmet sie sich nun bereits der Erforschung des Lebens und dem Wirken der herausragenden Schriftstellerin und Weltreisenden. Wie Frau Jezernik wuchs auch Alma Karlin in Celje auf, nur eben ein knappes Jahrhundert vor ihr.

Es ist nachgewiesen, dass Alma als Jugendliche regelmäßig bei einem Orthopäden in Graz zur Behandlung war und später in den 1930er Jahren hielt sie Vorträge auch in unserer Region. 1908, mit 19 Jahren, bereiste sie mit ihrer Mutter Europa, der Weg führte sie nach Norditalien, in die Schweiz, nach Paris, London, Brüssel und Deutschland. Noch im selben Jahr zog sie nach London und studierte Sprachen. An der Royal Society of Arts und der London Chamber of Commerce, absolvierte sie Prüfungen aus Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Russisch. 1918 kehrte sie nach zwei Jahren in Skandinavien zurück nach Celje, wo sie eine Sprachlernschule gründete.

Was bewog Alma M. Karlin 1919 alleine auf Weltreise zu gehen? Welchen Einfluss übten ihre Eltern und die Zeit in der sie lebte auf sie? Wie wurde sie zu Lebzeiten von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Was machte Alma M. Karlin zu so einer besonderen, herausragenden Persönlichkeit? Was können wir heute von ihr lernen?

Alma Karlin

Alma M. Karlin