Skip to main content

Novinarstvo  Journalismus

Mateja Rihter

Odgovorna urednica slovenskega katoliškega tednika nedelja
Chefredakteurin der slowenischen, katholischen Wochenzeitschrift nedelja

Profesorica za slovenščino
Professorin für Slowenisch

Mateja Rihter

Odgovorna urednica slovenskega katoliškega tednika nedelja
Chefredakteurin der slowenischen, katholischen Wochenzeitschrift nedelja

Profesorica za slovenščino
Professorin für Slowenisch

©Mateja Rihter

Z Matejo Rihter se pogovarja Katarina Wakounig-Pajnič

Današnja gostja je Mateja Rihter. Gospa Rihter je od leta 2018 odgovorna urednica slovenskega katoliškega tednika nedelja. Izobraževalna pot jo je vodila s slovenske Koroške v Maribor, Ljubljano in na Dunaj, poklicno pa se je nekaj let udejstvovala v Velikovcu, preden je prispela v Celovec.

V intervjuju s Katarino Wakounig-Pajnič izvemo o njenih osebnih in poklicnih življenjskih poteh in predvsem:
Katere so za gospo Rihter najpomembnejše naloge v nedelji? Kaj se je spremenilo od leta 2018? Kako se življenje razlikuje na tej in na drugi strani Karavank?  Kako vidi Katoliško cerkev v Avstriji v primerjavi s Slovenijo? In kaj jo na Koroškem najbolj očara?

Zdaj pa prisluhnite Katarini Wakounig-Pajnič v pogovoru z Matejo Rihter

nedelja

Unser heutiger Gast ist Mateja Rihter. Frau Rihter ist seit 2018 Chefredakteurin der slowenischen, katholischen Wochenzeitschrift nedelja. Aus dem slowenischen Kärnten stammend, führte ihr Ausbildung-Weg nach Maribor, Ljubljana und Wien und der berufliche erst für ein paar Jahre nach Völkermarkt, um schlussendlich in Klagenfurt anzukommen.

Im Gespräch mit Frau Katarina Wakounig-Pajnič erfahren wir über ihre persönlichen und beruflichen Wurzeln und: Was sind für Frau Rihter die wichtigsten Aufgaben der nedelja? Was hat sie seit 2018 verändert? Wie unterscheidet sich das Leben dieseits und jenseits der Karawanken? Wie sieht sie die katholischen Kirche in Österreich im Vergleich zu jener in Slowenien? Und: was fasziniert sie in Kärnten am meisten?


nedelja

Zum Lesen der deutschen Transkribtion aktivieren Sie bitte die Untertitelfunktion.